22 Μαΐου 2010

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας με διεθνή συμμετοχή

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας με διεθνή συμμετοχή
Μακεδονία Παλλάς
Θεσσαλονίκη
27-28 Μαΐου 2010
Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ: Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση και
ποιότητα ζωής, Πρόσφατες τεχνικές και εξελίξεις στη φυσική
αποκατάσταση,
Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή, Ψυχολογική
υποστήριξη νεοδιαγνωσθέντων ατόμων με Σ.Κ.Π., συγγενών και φροντιστών