24 Μαΐου 2010

Hμερίδα με θέμα: "Κρίση - Αξιολόγηση, Μαθητή - Εκπαιδευτικού - Δημόσιου Σχολείου στην κοινωνικοπολιτική συγκυρία."

Hμερίδα με θέμα: "Κρίση - Αξιολόγηση, Μαθητή - Εκπαιδευτικού - Δημόσιου Σχολείου στην κοινωνικοπολιτική συγκυρία."
Τρίτη
25 Μαΐου 2010 , στις 17:00, στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης - 10ος όροφος
Πύργου Παιδαγωγικής Σχολής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.