22 Μαΐου 2010

Δωρεαν ομιλια "Εκπαιδευτικός 2010: Προκλήσεις & Αποτελεσματικότητα."

Institute of Counselling and Psychological Studies: "Εκπαιδευτικός 2010:
Προκλήσεις & Αποτελεσματικότητα." Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010, 18:00-21:00, Φιλικών 56α, Αγ. Αντώνιος - Περιστέρι. Δωρεάν.