29 Μαΐου 2010

Προκήρυξη υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προκήρυξη υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση θα χορηγήσει νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2010, διάρκειας 2 ετών κατ’ ανώτατον για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master’s) και 3 ετών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (PhD), σε πτυχιούχους υποτρόφους του, ανεξαρτήτως επιστημονικής ειδικότητας, οι οποίοι απεφοίτησαν με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον οκτώ (8).
Καταθεση υποψηφιοτητας εως 1 Ιουλιου 2010