24 Μαΐου 2010

Δωρεαν πρόγραμμα άτυπης ηλεκτρονικής μάθησης ( e-learning ) για νέους ηλικίας 18-30 ετών, για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής υλοποιεί με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, πρόγραμμα άτυπης ηλεκτρονικής μάθησης ( e-learning ) για νέους ηλικίας 18-30 ετών, για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και περιλαμβάνει τέσσερις (4) θεματικές: α) πράσινος μισθός, β) κλιματικές αλλαγές, γ) βιώσιμη αστική ανάπτυξη και δ) προστασία των δασών.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.biopolitics.gr/.