31 Μαΐου 2010

15 υποτροφίες για το πανεπιστημιακό έτος 2010-2011 για Βασικές και Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αλλοδαπή ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους ΑΕΙ αντίστοιχα, με καταγωγή αποκλειστικά και μόνο από τα χωριά του Πηλίου.

15 υποτροφίες για το πανεπιστημιακό έτος 2010-2011 για Βασικές και
Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αλλοδαπή ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου,
σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους ΑΕΙ αντίστοιχα, με καταγωγή
αποκλειστικά και μόνο από τα χωριά του Πηλίου.

...Ύψος-διάρκεια κάθε υποτροφίας: 800 ευρώ/μήνα και έως τη λήξη των
κανονικών σπουδών για προπτυχιακό ή έως δύο χρόνια για μεταπτυχιακό.
Φορέας: Ίδρυμα Σοφοκλέους Αχιλλοπούλου