22 Μαΐου 2010

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 30ευρω. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 27-30 ΜΑΙΟΥ.
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ