22 Μαΐου 2010

7ο Πανελληνίο Συνεδρίο με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα»

Ρέθυμνο (στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου)
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 10ευρω
7ο Πανελληνίο Συνεδρίο με
θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική
Έρευνα»
19-21 Νοεμβρίου 2010