22 Μαΐου 2010

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΟΛΟΥΣ"

ΕΩΣ 30/09/2110 ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 30ευρω
1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΟΛΟΥΣ"
29 ΜΕ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, HILTON