22 Μαΐου 2010

48ο Πανελλήνιο Παιδιατρικο Συνεδρίο

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ
48ο Πανελλήνιο Παιδιατρικο Συνεδρίο
21 έως 23 Μαΐου 2010.