31 Μαΐου 2010

Διακοπές και Εθελοντισμός με εξαωρη πενθημερη εθελοντικη εργασια στα ΕΛΤΑ και κάλυψη των βασικών δαπανών διαβίωσής σας (μετάβαση- επιστροφή -διαμονή - διατροφή) μέχρι του ποσού των 37 ΕΥΡΩ την ημέρα απο τα ΕΛΤΑ

Είσαι 18 έως 28 ετών;
...Θέλεις το καλοκαίρι να κάνεις διακοπές και να προσφέρεις παράλληλα εθελοντική υπηρεσία στα Ταχυδρομεία, ή στον ΕΟΤ;
Προθεσμία
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των νέων στο πρόγραμμα της ΓΓΝΓ "Διακοπές
και Εθελοντισμός" που γίνεται σε συνεργασία με τα Ταχυδρομεία και τον
ΕΟΤ μέχρι και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2010, ώρα 24.00μμ.