22 Μαΐου 2010

Δωρεαν ψυχοθεραπευτική υποστήριξη υπερηλίκων και ασθενών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Δωρεαν ψυχοθεραπευτική υποστήριξη
υπερηλίκων και ασθενών από ανίατες ασθένειες και γενικά ανθρώπων
που πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους
( ψυχολογική υποστήριξη ανθρώπων που πλησιάζουν στο τέλος της ζωής
τους είτε πρόκειται για υπερήλικες είτε πρόκειται για αρρώστους
από ανίατες ασθένειες ή από σοβαρά ατυχήματα και βρίσκονται είτε
σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα είτε στο σπίτι τους).
Τηλ.επικοινωνίας: 210-6544025 (βραδινές ώρες) – κιν. 693 696 5005