28 Μαΐου 2010

Απασχόληση Φοιτητών στο Εργαστήριο Ερευνών Κοινής Γνώμης στην Κρητη

Απασχόληση Φοιτητών στο Εργαστήριο Ερευνών Κοινής Γνώμης στην Κρητη
Το Εργαστήριο Ερευνών Κοινής Γνώμης της Εταιρείας Αξιοποίησης του
Παν/μιου Κρήτης ενδιαφέρεται να απασχολήσει εποχικά 20 προπτυχιακούς
φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανοποιητική γνώση Η/Υ.
Γι...α πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος: survey_at_econ.soc.uoc.gr, τηλ. 2831 0 77437
Καταληκτική ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2010