28 Μαΐου 2010

Επιστημονική Ημερίδα για τη δημιουργία Μικτού Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ στη ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ. Δευτέρα 31 Μαΐου 2010, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πεύκης 19.00 μ.μ.-22.00 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ.:210-8100901 (Κέντρο Ημέρας ΕΠΑΨΥ)