22 Μαΐου 2010

Συνέδριο με θέμα: "Κοινωνικό Κράτος: Κοινωνική Εργασία στο Περιφερειακό και Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας"

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 30ευρω ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) διοργανώνει
Επιστημονικό Θεματικό Συνέδριο με θέμα: "Κοινωνικό Κράτος: Κοινωνική
Εργασία στο Περιφερειακό και Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών Κοινωνικής
Φροντίδας" στην Αθήνα στις 27–29 Μαΐου 2010.