22 Μαΐου 2010

Συνέδριο: Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή

Συνέδριο: Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή
Διοργάνωση: Συμβουλευτικός Σταθμός
Ψυχολογικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με την
Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης 8-10 Οκτωβρίου 2010 , Αθήνα (στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211, Ταύρος)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 10ευρω