22 Μαΐου 2010

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της ΕΛΨΕ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας
της ΕΛΨΕ
4 - 7 Νοεμβρίου 2010
Αθηνα