22 Μαΐου 2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η πραγματική μάστιγα του "εγκληματώ" και οι αθέατες μορφές της Βίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών)
Το ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΙΟΝ Κέντρο ΄Ερευνας και Μελέτης Εγκληματολογίας – Ψυχολογίας,
μέλος των British Society of Criminology και American Society of Criminology,
σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Βίας στην Οικογένεια
σας προσκαλεί στις διαλέξεις τις οποίες διοργανώνει με θέματα,
‐ Η πραγματική μάστιγα του "εγκληματώ" και οι αθέατες μορφές της Βίας
‐ Ποινικός Κώδικας
‐ Βία 21ος Αιώνας ‐ Το status θύτη και θύματος
Στις 20 και 27 Μαϊου, 2010
Στον Πολιτιστικό Χώρο Διαλέξεων ΣΚΑΛΙ, Αγλαντζιά
6.30μμ – 8.15μμ