22 Μαΐου 2010

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η νεανική βία στο σχολικό περιβάλλον»

ΗΜΕΡΙΔΑ
«Η νεανική βία στο σχολικό περιβάλλον»,
στις 25 Μαΐου 2010 στο Capsis Hotel(αίθουσα Θεοδώρα)στην Θεσσαλονίκη
από τις 9.00 π.μ. ως τις 14.00 μ.μ.