2 Μαΐου 2010

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΚΕΘΕΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ: Εξαρτήσεις και Σωφρονιστικό Σύστημα: Θεραπευτικές Παρεμβάσεις, Δικαιώματα και Κοινωνική Ένταξη.
Στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), στις 17 Μαΐου 2010.