22 Μαΐου 2010

6° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «Από την Ανίχνευση και τη Διάγνωση στην Υποστήριξη των Μαθητών (Παιδιών) με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»

φοιτητες 25 ευρω
6° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «Από την Ανίχνευση και τη
Διάγνωση στην Υποστήριξη των Μαθητών (Παιδιών) με Αναπηρία και
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»
4 - 5 Δεκεμβρίου 2010