2 Ιουνίου 2010

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) σας
προσκαλούν στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν για την παρουσίαση των ανοιχτών προκηρύξεων
του Ειδικού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ. Στόχος τη...ς εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και
επιχειρηματικής κοινότητας για το εν λόγω πρόγραμμα για το οποίο το ΕΙΕ έχει ορισθεί ως το Εθνικό Σημείο
Επαφής για την Αττική.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010, 10:00 π.μ., στην Αθήνα - Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Αμφιθέατρο Λ.Ζέρβας (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48). Στην εκδήλωση, ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Βακόνδιος, θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
και θα αναφερθεί αναλυτικά στους όρους και στις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Δράσεις Marie Curie που
αφορούν στις ατομικές υποτροφίες.