22 Ιουνίου 2010

Δωρεαν Ομάδα ψυχολογικής στήριξης για το κάπνισμα

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα και fax: 2310
202015, 204453, στην ψυχολόγο Μαρία Κυριακίδου. Η ομάδα απευθύνεται σε
ενήλικες άνδρες και γυναίκες και η παρακολούθησή της είναι δωρεάν.

Οι δράσεις της ΠΥΞΙΔΑΣ είναι δωρεάν και ελεύθερες για το κοινό. Για να ενημερωθείτε καλέστε το 2310.202015 και 2310.204453