14 Ιουνίου 2010

Στήριξη ανέργων από το δήμο Συκεών

Πρόγραμμα στήριξης ανέργων
υλοποιεί ο δήμος Συκεών στη Θεσσαλονίκη, μέσω της νεοσύστατης Ομάδας
Ψυχολογικής Στήριξης και Εκπαίδευσης Μακροχρόνια Ανέργων.Σκοπός
είναι η ενδυνάμωση και η εμψύχωση των συμμετεχόντων μέσα από ασκήσεις
και την παροχή πληροφόρησης, που θα συμβάλουν στην ευκολότερη
απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας
Οι συναντήσεις θα είναι
εβδομαδιαίες και θα έχουν διάρκεια δύο ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο
Κοινωνικής Πολιτικής-Συμβουλευτικός Σταθμός δήμου Συκεών (τηλέφωνα:
2313/313.151 και 2313/313.164).