14 Ιουνίου 2010

Η οργάνωση International Synergy Group, διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Up on Stage - you(th) as actor, you(th) as author".

Το
πρόγραμμα θα γίνει στην Ολλανδία τις 20 Ιουλίου με 1 Αυγούστου και οι
χώρες οι οποίες συμμετέχουν είναι η Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία,
Ελλάδα, Λετονία και Ιταλία.
Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος
αυτού σε σχέση με παλαιότερες ανταλλαγές νέων, είναι πως απευθύνεται σε
νέους με προβλήματα όρασης. Το γκρουπ θα αποτελείται κατά το ήμισυ από
νέους με τέτοιου είδους ειδικές ανάγκες.
Έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε 4 νέους, από τους οποίους δύο θα χαρακτηρίζονται από προβλήματα στην όραση.
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στη διεύθυνση
http://s-gr.com/?p=281
Εάν
γνωρίζεται κόσμο που θα ήθελε να συμμετάσχει μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τη Στέλλα Σαράτση στο email: stellasar4@hotmail.com