14 Ιουνίου 2010

European Network of Women- Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης

European Network of Women- Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης
Κυριακή 20 /7, πρωί, 10-1, σεμινάριο για Τράπεζα Χρόνου Αθήνας
Τετάρτη
30 Ιουνίου, 6-9 και Πέμπτη 1 Ιούλ., 6-9 εκπαίδευση για στήριξη ατόμων
με προβλήματα, ενδυνάμωση , στήριξη και διαχείριση συγκρούσεων.Δηλώσεις
συμμετοχής άμεσα, ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός. Προηγούνται οι
εθελοντές του ΕΔΓΕ