2 Ιουνίου 2010

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ και άτομα γενικών καθηκόντων, με εμπειρία σε προγράμματα ψυχικής υγείας ( οικοτροφεία - κέντρα ημέρας, κλπ ) ζητούνται

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ και άτομα γενικών καθηκόντων, με εμπειρία σε προγράμματα
ψυχικής υγείας ( οικοτροφεία - κέντρα ημέρας, κλπ ) ζητούνται από μη
κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο ψυχικής υγείας,
περιοχή Παιανία.

...

τηλ: 210/6040409, 210/6040038