2 Ιουνίου 2010

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

http://demosio.outformation.gr/browse_job_location.php?p_v5=%C5%C2%D1%CF%D5&p_v1=%D0%C5&p_v2=%CA%CF%C9%CD%D9%CD%C9%CA%D9%CD+%CB%C5%C9%D4%CF%D5%D1%C3%D9%CD+%C5%CD+%C5%CB%CB%C5%C9%D8%C5%C9+%D4%C5+%CA%CF%C9%CD%D9%CD%C9%CA%D9%CD+%CB%C5%C9%D4%CF%D5%D1%C3%D9%CD+%C5%CD+%C5%CB%CB%C5%C9%D8%C5%C9+%D0%C5+%D8%D5%D7%CF%CB%CF%C3%D9%CD+%C5%CD+%C5%CB%CB%C5%C9%D8%C5%C9+%D0%C5+%CA%CF%C9%CD%D9%CD%C9%CF%CB%CF%C3%D9%CD