1 Ιουνίου 2010

Το θέατρο ως καθρέφτης της ζωής.

Τρεις παραστάσεις από τρεις θεατρικές ομάδες που δραστηριοποιούνται
μέσα σε οργανισμούς απεξάρτησης. Πρόκειται για μια συνεργασία από τρία
διαφορετικά προγράμματα, δύο του ΚΕΘΕΑ κι ένα του ΠΕΘΕΑ «Αργώ».